(İlan Tarihi : 01.04.2020)

Madde 1 - Giriş İşbu kullanıcı sözleşmesi ("sözleşme") ve www.BendenSize.com sitesinde ("site") yer alan diğer kurallar, BendenSize tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır. İşbu sözleşme, sizinle ("Satıcı"), BendenSize.com arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

Madde 2 - Süre ve Mağaza Sahipliği
Sizin tarafınızdan gerekli kimlik bilgilerinin siteye girilmesi ve yine tarafınızca verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın onaylanıp Kullanıcı adı ve Şifrenizle birlikte www.bendensize.com/giris.asp sayfasından Yönetim Panelinize Giriş yapmanız ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik kayıt işlemini tamamlayan herkes Mağaza Sahibi olarak nitelendirilir. İşbu sözleşme tüm Mağaza Sahipleri için geçerlidir. İşbu sözleşme, yeni kullanıcılar için yukarıdaki işlemlerin tamamlanması ile mevcut kullanıcılar için ilk girişin yapılmış olduğu tarihte yürürlüğe girecektir.

Madde 3 - Hizmetler BendenSize tarafından verilen hizmetler kısaca;

1. Sanal Pazaryeri

 • a. Satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanmasıdır.
 • b. Satıcı ve alıcılar, ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak veya kendileri istedikleri vasıtalar ile haberleşebilir, sipariş, ücret ve ödeme konusunda kendi aralarında belirleyecekleri koşullarda mutabakata varabilirler.

2. Risksiz Sistem

 • Satış anlaşması ve sözleşmesinin tarafı olmayan BendenSize, alım satım sürecinin ödeme ve teslim aşamasında alıcı ve satıcıyla karşı karşıya gelmez, aracılık yapmaz.
 • Satıcıya malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; alıcıya ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı BendenSize herhangi bir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Ziyaretçinin yapmak istediği, yaptığı, alışverişlerde kurallara uygun davranmayan Mağaza ve Mağaza Sahiplerini Şikayet etme hakkı bulunmaktadır.
 • Şikayetin BendenSize'ye ulaştığı andan itibaren gerekli inceleme yapılır ve gerekirse BendenSize.com sayfalarında Mağazanın ve Ürünlerinin tanıtımları ile ilgili yayınları kesilir, bilgileri yayından kaldırılır.

Madde 4 - Kullanım Şartları
Siteye girdiğinizde veya BendenSize hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir:

 1. Ürün, hizmet ve içeriklerin yanlış kategoride listelenmesi,
 2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali,
 3. Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,
 4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde BendenSize hizmetlerinin kullanılması,
 5. Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi,
 6. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi,
 7. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,
 8. BendenSize'nin yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,
 9. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,
 10. BendenSize'ye veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,
 11. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, BendenSize altyapısına, sistemine zarar verilmesi,
 12. Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,
 13. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, diğer kullanıcıların e-posta, sms bilgileri veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması, kullanılması ve işlenmesi ile bu kullanıcılara ticari ileti gönderilmesi,
 14. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.
 15. BendenSize markası ve unvanı ile benzer ibarelerin kullanıcı ismi/dükkan/mağaza ismi olarak belirlenmesi ve üçüncü kişilerin marka dahil haklarını ihlal edecek şekilde kullanıcı/dükkan/mağaza isimlerinin belirlenmesi. Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz.
 16. Site üzerinde, kendi üyeliklerinizle ve diğer üyeler ve/veya tanıdıklarınıza ait üyelikler arasında ürün ve/veya hizmet satışı niteliğinde olmayan, sadece para transferini sağlayacak her türlü nitelikte işlem yapılması ve sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunulması.

Madde 5 - Satış Koşulları Ürün ve/veya hizmet listelediğinizde, satıcı sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullar ve "Satıcılar İçin Kurallar" ekine uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz:

 1. Ürün ve/veya hizmeti müşterinize zamanında, sitede belirttiğiniz niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğinizi kabul etmektesiniz.
 2. Alıcı ile anlaşmanız sonucunda Mesafeli Satış Sözleşmesine kurallarına uygulanacak hukuk uyarınca alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerinin muhatabının bizzat kendiniz olacağını ve alıcının taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağınızı, kabul etmektesiniz.
 3. Satıcı olarak, ilgili düzenlemeler veya BendenSize'nin belirleyeceği politikalar uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz.
 4. Satıcı olarak;

  a. ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu,

  b. ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,

  c. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu,

  d. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo- televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tabi olmaksızın BendenSize'ye işbu sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu,

  e. yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı, kabul etmektesiniz.

   

 5. Satıcı olarak, ürün veya hizmet sattığınız alıcının ürün ve/veya hizmetinin teslimi ve/veya fatura düzenlemesi gibi sadece site üzerinden size ulaşması sonucunda satın alma işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ad, soyad, adres, telefon ve elektronik posta gibi kişisel verilerini işleyebileceğinizi ve bu durum haricinde farklı bir şekilde alıcının kişisel verilerini işlemeyeceğinizi kabul etmektesiniz.
 6. İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak BendenSize tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz.
 7. Satıcı olarak, sitede sizin kullanıcı hesabınız aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü bir kişiye veya bir tedarikçiye yaptırmanız durumda, BendenSize'ye karşı işlem yapan üçüncü şahıs ve tedarikçinizin de site üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı üçüncü şahıs ve tedarikçiniz ile birlikte sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Madde 6 - Listeleme Ürün ve/veya hizmet satışa sunarken ekte yer alan Listeleme Kurallarına uygun hareket etmeyi kabul etmektesiniz.

 1. Listelenen ürün ve/veya hizmetlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan ürün ve/veya hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.
 2. Yasaklı ürün ve/veya hizmetler listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek ürün ve/veya hizmetler satışa sunulamaz.
 3. Yurt dışından teslimatı yapılacak ürün ve/veya hizmet satışının gerçekleşeceği durumlarda yasal düzenlemeler uyarınca yurt dışından ülkeye girişi yasak olan veya ileride yasaklı hale gelebilecek ürün ve/veya hizmetler satışa sunulamaz.

Madde 7 - Fikri Mülkiyet Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede BendenSize tarafından oluşturulan tüm içerik ile BendenSize'ye aittir.

Satıcılar, BendenSize'nin fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

Madde 8- Kişisel Verilerin Korunması

 1. Mağaza olarak, alıcının doğrudan sizinle Site üzerinden paylaştığı kişisel veriler açısından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmekte olduğunuzu ve buna göre KVKK ve ilgili mevzuata uygun davranmayı kabul etmektesiniz. Buna göre Site’de satıcı olarak faaliyet gösteren Satıcı, Site üzerinden satış yaptığında elde ettiği, alıcılara ve benzeri üçüncü kişilere ait kişisel verileri, yalnızca satış sözleşmesinin ifa edilebilmesi ve bu doğrultuda ürün teslimatının yapılması amacıyla işlemekle ve bu amaçlar dışında herhangi bir amaçla anılan verileri işlememekle ya da üçüncü taraflara aktarmamakla yükümlüdür.Kişisel verilerin, Satıcı tarafından bu maddeye ve KVKK’ya ve ilgili mevzuata aykırı olarak işlendiğinin ve/veya aktarıldığının BendenSize tarafından tespit edilmesi ya da bu yönde bir ihlal hakkında BendenSize'nin makul şüphesinin oluşması halinde, BendenSize ilgili Satıcının üyeliğini derhal askıya alma ve gerekli olması halinde üyeliğini feshetme hakkına sahiptir. Satıcı olarak bu maddede yer alan yükümlülüklerinize veya KVKK ve/veya ilgili mevzuata aykırı davranmanız nedeniyle BendenSize'nin herhangi bir zarara uğraması halinde, BendenSize'nin tüm zararlarını derhal ve nakden tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.
 2. Satıcı olarak, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak BendenSize'nin Kişisel Verileri Koruma Kurumu da dâhil olmak üzere düzenleyici otoritelere karşı sorumluluklarını yerine getirebilmesi için BendenSize'ye her türlü desteği sağlamayı kabul etmektesiniz.

Madde 9 - BendenSize'nin Hakları

 1. Satıcı olarak, satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle veya site üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, BendenSize'ye yöneltilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada BendenSize'nin sorumlu olmadığını ve BendenSize'nin kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz.
 2. BendenSize, Site'de sunulan hizmetleri, ürün ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, kaldırma ve silme hakkına sahiptir. BendenSize, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. BendenSize'nin sözkonusu ürün ve/veya hizmetleri siteden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
 3. Sözleşmede belirtilen yasaklı ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen satıcının üyeliği, BendenSize tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir. BendenSize, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişilerce Hak Sahipliği Koruma Programı aracılığı ile yapılacak başvuruları inceleyecektir. BendenSize Hak Sahipliği Programı ile yapılan başvurular sonucunda, satıcılara ilişkin ürün ve/veya hizmetlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar.
 4. Satıcı olarak, ürünü teslim almasına rağmen alıcının ürünü iade etmesi ve ödediği ücretin iadesi ile ilgili talepte bulunduğu hallerde alınan ücretin tamamını eksiksiz olarak iade etmekle yükümlüsünüz.
 5. İşbu Sözleşmeye taraf olmakla, BendenSize'nin site aracılığıyla satıcı ve kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.

Madde 10 - Fesih Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan varsa hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. BendenSize'nin işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmesi halinde, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacaktır. BendenSize, işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, BendenSize'nin uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Madde 11 - Genel

 1. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların kontrolü dışında kalan öngörülemeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.
 2. BendenSize'nin herhangi bir şirkete/şirketlere yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.
 3. Tarafınıza yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.
 4. Satıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, BendenSize'nin, satıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve 3.kişilere aktarabileceğini kabul ederler.
 5. BendenSize işbu sözleşmeyi, e-mail veya Mağaza Yönetim sayfasındaki Duyurular bölümü aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.bendenSize.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.
 6. Sitemizde yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler BendenSize sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.
 7. İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 8. Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.
 9. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve sözkonusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.
 10. BendenSize'nin haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.
 11. Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır.
 12. Alıcı ve Satıcı, BendenSize'nin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olduğunu ve bu nedenle Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun sözkonusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 13. BendenSize reklamlarının, tekliflerinin ve ticari iletilerinin ilgi alanlarınız ve/veya siteyi kullanımınız ile ilişkili olmasını sağlamak amacıyla ticari ve teknik olarak mümkün olan en iyi gayreti gösterecektir.
 14. BendenSize'nin, satıcı Mağaza Sahibi ve Alıcının yaptıkları alışverişlerde sadece tanıtım yapmaktadır. Bunun haricinde BendenSize, hiçbir suretle taraflar arasındaki sözleşmenin garantörü ya da taahhüt edeni olarak anlaşılamayacağı gibi, BendenSize sitesinde bulunan mal ya da hizmetlerin ayıptan ari vasıflarının ve eksiksiz temin ve tesliminin kefili de değildir. Ayrıca BendenSize malın teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi ya da taahhüt edilen niteliklere uygun olarak teslim edilmemesi hallerinden hukuken hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

Madde 12 - Ekler

Satıcılar, sitede yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. Satıcılar aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.

 

YASAKLI ÜRÜNLER
ÜRÜN LİSTELEME KURALLARI
KULLANICI PROFİLİNDE DEĞİŞİKLİK
ALICI İÇİN KURALLAR
SATICI İÇİN KURALLAR
MARKA VE LOGO KULLANIM KURALLARI

 

 

 

 

Bu yazı 917 kez okunmuştur.